Baumit SpachtelPutz

Vápennocementová ručná omietka pre vnútorné a vonkajšie použitie, hydrofobizovaná. Omietku nie je možné použiť ako jednovrstvovú omietku, vždy musí byť aplikovaná na vrstvu jadrovej omietky.

Použitie:

Vápennocementová štuková omietka vhodná pre použitie na minerálne jadrové omietky v exteriéri,
hydrofobizovaná.