Univer Bau

Škárovacia hmota 3D FLEX

Charakteristika:

Priemyselne vyrábaná suchá prášková zmes s využitím prírodných materiálov, mletého vápenca, cementu, prímesí a prísad.

Použitie:

Určená je na škárovanie všetkých bežných obkladových a dlažobných prvkov (keramické, belninové, betónové, kamenné, apod.) v interiéri aj exteriéri systémom zalievania škár. Použitie pre všetky typy škár.Hmota je mrazuvzdorná.

Spracovanie

Škárovacia hmota sa pripraví tak, že do suchej zmesi sa pridá zámesová voda v množstve cca 0,29-0,30 l/kg zmesi, dokonale sa premieša (vŕtačka so špirálou). Nanáša sa na pripravený podklad gumovou stierkou tak, aby hmota rovnomerne zaliala škáry do celej hĺbky. Po dostatočnom zavädnutí sa prebytočná hmota odstráni vlhkou špongiou a prachovkou.

Teplota prostredia a povrchu nesmie klesnúť pod +5 °C a prevýšiť +25 °C.

Technický list na stiahnutie