Rimano GletXl

RIMANO GletXL

 

POPIS VÝROBKU
Rimano GletXL Rimano GletXL je jemná sadrová tenkovrstvová omietka, určená na spracovanie do interiéru. Súdržná a elastická hladká omietka vyvinutá na tenkovrstvové omietanie pórobetónových povrchov namiesto stavebného lepidla.
Farba: biela

OBLASŤ POUŽITIA

Slúži na vyhladenie drsných povrchov, lokálne opravy nerovností a omietanie pórobetónových presných tvárnic, povrchovú úpravu betónu, suchých cementových alebo sadrových omietok, prípadne na vyhladzovanie a vyplňovanie trhlín v stenách a stropoch. Produkt nie je vhodný pod keramické obklady.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Miešací pomer s vodou cca 1,5 kg /1
Spracovateľnosť cca 90 minút
Spotreba cca. 0,9 kg/m2/mm
µ = 10
Hrúbka nanášania: od 5 mm na pórobetón
Hrúbka nanášania: 0 – 10 mm na ostatné povrchy
Spôsob nanášania: ručne alebo systémom Airless

SPRACOVANIE
Približne 1,5 kg zmesi vsypeme do 1 l vody. Po 5 minútach zmes rozmiešame dohladka ručne alebo miešadlom. Rimano GletXL sa nanesie na pripravenú plochu nerezovým náradím. Povrch sa uhladí v dvoch smeroch – zvisle a vodorovne. V prípade potreby je možné nanášanie aj vo viacerých vrstvách, systémom mokré do mokrého.

SKLADOVANIE
Udržujte v suchu! Nespracúvať pri teplote pod +5 °C! Materiál je nutné spracovať do 12 mesiacov od dátumu výroby. Otvorené balenie je nutné spotrebovať do 3 mesiacov. Nespotrebovaný výrobok aj s obalom odovzdajte v zberni nebezpečného odpadu.

BALENIE
12,5 kg vrece, 72 vriec/paleta = 900 kg
25 kg vrece, 40 vriec/paleta = 1 000 kg