KVK Magnum Kleber

KVK Magnum Kleber

 

KVK Magnum KleberNová receptúra

Sivá

  • lepenie nasiakavých keramických obkladov a dlažieb na omietku, betón, pórobetón i neomietnuté murivo
  • určený pre tenkovrstvé lepenie
  • lepenie termoizolačných systémov EPS s použitím tanierovych hmoždiniek
  • zrnitosť 0,6 mm
  • aplikačná hrúbka 5 mm