KVK štuk vonkajší jemný

KVK Štuk vonkajší jemný

 

KVK Štuk vonkajší jemný

Sivá

Parametre

  • vhodným podkladom sú KVK jadrové omietky
  • pre steny a strop
  • jemný, priedušný štuk
  • podklad pre maľbu, tapety alebo vonkajší dekoratívny náter
  • zrnitosť 0310 KO, DE 0,6 mm
  • zrnitosť 0310 KU 0,5 mm
  • aplikačná hrúbka 2 mm
  • farebnosť produktu uvedená v podkladoch závisí na momentálnej farebnosti prírodného kameniva používaného ako plnivo, farebné odchýlky od uvedeného odtieňa nie sú dôvodom k reklamácii