Cement

Multicem

Jednoduché a rýchle použitie počas celého roka s vysokou kvalitou

MULTICEM (CEM II/B – M (S-V-LL) 32,5 R) – cement na všeobecné použitie

Multifunkčný portlandský zmesový cement pevnostnej triedy 32,5 R. Ideálny pre staviteľov, ktorí požadujú štandardné parametre pevnosti do triedy betónov C25/30 pri zhotovovaní všetkých bežných typov aplikácií (prostý betón ako aj železobetón, výroba poterov, mált a omietok).

Jednoduché a rýchle použitie počas celého roka s vysokou kvalitou

MULTICEM (CEM III/A 32,5 R) – cement na všeobecné použitie

Multifunkčný vysokopecný cement pevnostnej triedy 32,5 R. Ideálny pre staviteľov, ktorí požadujú štandardné parametre pevnosti do triedy betónov C25/30 pri zhotovovaní všetkých bežných typov aplikácií (prostý betón ako aj železobetón, výroba poterov, mált a omietok).

Výhody Multicem
  • Rýchlejší nárast počiatočných pevností, betón tak rýchlejšie tuhne a umožňuje prácu s cementom aj pri nižších plusových teplotách.
  • Excelentná spracovateľnosť produktu, čo urýchľuje ukladanie betónu a poterov.
  • Rýchle tuhnutie poterov, ktoré sú pochôdzne už po 24 hodinách.
  • Skvelá plasticita, preto je zhutňovanie a hladenie betónu jednoduchšie.
  • Výborný pre strojový druh poterov vďaka bezproblémovému spracovaniu materiálu tlakovým čerpadlom.
Aplikačné použitie
  • výroba prostého betónu triedy C25/30 a železobetónu všetkých bežne používaných pevnostných tried
  • výroba mált a murovanie omietok
  • výhodný pre zhotovenie betónov a poterov