Baumit MPI25

Baumit MPI 25

(Vápenno-cementová vnútorná strojová omietka)Jednovrstvová vápennocementová strojová omietka pre vnútorné priestory, vrátane kuchýň, kúpeľní a priestorov s podobným využitím a miernym vlhkostným zaťažením. Starý názov Baumit MVS 25.

Ďalšie informácie:
Balenie 40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg
Silo