Baumit MPA 35

Baumit MPA 35

(Vápenno-cementová strojová omietka)Jednovrstvová vápennocementová strojová omietka, difúzne otvorená, hydrofobizovaná. Pre vonkajšie použitie, nahrubo stiahnutá alebo s hladeným povrchom. Starý názov Baumit MCS 35.

Ďalšie informácie:
Balenie 40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg
Silo