eternal mat akrylátový

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt eternal mat

ETERNAL mat akrylátový je určený k novým i udržiavacím náterom krytín z neglazovanej keramiky, pozinkovaného plechu i bez predchádzajúcej oxidácie, oceľového plechu natretého základným náterom, hliníku (priľnavosť je nutné predom overiť), medi, dreva a betónu, krytín z neglazovanej keramiky a ďalších stavebných materiálov. Svojou kvalitou je vhodný i pre spracovanie pri priemyslových aplikáciach.

Spracovanie:
ETERNAL mat akrylátový sa nanáša na suchý, dokonale očistený a odmastený podklad zbavený nesúdržných častíc. Teplota podkladu a okolia musí byť v rozmedzí +8°C až +30°C. ETERNAL mat akrylátový sa nanáša v 2 – 3 vrstvách v časovom rozmedzí min. 4 hodín (20°C) medzi nátermi. Pre vzduchové striekanie je možné preriediť na vhodnou konzistenciu.
Všetky sacie podklady je treba pred náterom ETERNAL mat akrylátovým napenetrovať. Akú penetráciu použiť sa dozviete v príkladoch použitia ETERNAL matu akrylátového alebo v popise penetračných výrobkov. Výber penetrácie závisí od druhu natieraného podkladu.

Spotreba (konečný náter):
• pozink, hliník 0,3 kg/m²,,, (2 vrstvy)
• nepochozí betón, betónová strešná krytina 0,30 – 0,35 kg/m²,,, (2 vrstvy)
• drevo, drevovláknité dosky 0,4 – 0,5 kg/m²,,, (2 vrstvy)