Termol

Termol – email na radiátory

Rýchlo schnúca, teplu odolávajúca, dobre priľnievajúca nežltnúca farba na vykurovacie telesá, a mimoriadne vysokým leskom.