Penetrácie

AT-Grund – INOVÁCIA

AT-Grund - INOVÁCIA
Koncentrovaný hĺbkový univerzálny penetračný náter na úpravu podkladu pred akrylátových, silikónových, siloxanových, latexových interiérových a fasádnych farieb, akrylátových tmelov a lepidiel na minerálne podklady, predovšetkým na vápenno-cementové omietky. Je vhodný do vnútorného aj vonkajšieho prostredia.

AT-Grund – INOVÁCIA

AT-Grund - INOVÁCIA
Koncentrovaný hĺbkový univerzálny penetračný náter na úpravu podkladu pred akrylátových, silikónových, siloxanových, latexových interiérových a fasádnych farieb, akrylátových tmelov a lepidiel na minerálne podklady, predovšetkým na vápenno-cementové omietky. Je vhodný do vnútorného aj vonkajšieho prostredia.

100-Grund

100-Grund
Univerzálne spojivo na báze styren-akrylátovej disperzie, určené na skvalitnenie vlastností všetkých stavebných zmesí obsahujúcich cement alebo vápenný hydrát.

Inntaler disperzný hlbkový penetračný náter

Disperzný penetračný náter slúži na penetráciu a vyrovnanie, zníženie savosti rôznych štruktúr stien pred aplikáciou disperzných farieb a jemných omietok, na posilnenie starých omietok, vrstiev vápenných farieb, na zlepšenie priľnavosti krycích vrstiev. Aplikácia penetračného náteru je nevyhnutne potrebná pred nanášaním disperzných fasádnych farieb, pri silne siakavých povrchoch – ako napr. sádrokartóny, stierkované povrchy. Produkt je vodou riediteľný. Nebráni prirodzenému vetraniu konštrukcii budov.

Oblasti aplikácie:

Používa sa na penetráciu vonkajších a vnútorných omietok, betónových a sadrových povrchov.