Baumit UniPutz

Baumit UniPutz

Jednovrstvová vápennocementová omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie, ručné spracovanie. Omietka obsahuje biely cement.

Ďalšie informácie:
Balenie 40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg