Artline

Baumit Artline omietka
Jednozložková tenkovrstvová omietka určená na dekoratívne stvárnenie povrchov stien a fasád, vhodná pre vnútorné i vonkajšie použitie.
Balenie:
vedro 30 kg, 1 paleta = 16 vedier = 480 kg

Baumit Artline farba
Jednozložkový fasádny náter určený na dekoratívne stvárnenie povrchov stien a fasád, vhodný pre vnútorné i vonkajšie použitie.
Balenie:
vedro 25 kg, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg
vedro 5 kg